การทดสอบการแจ้งเตือนในกรณีการระบุความลับที่ไม่ตามมากับความละเอียด

การทดสอบการแจ้งเตือนในกรณีการระบุความลับที่ไม่ตามมากับความละเอียดคือขั้นตอนที่มุ่งเน้นการตรวจสอบว่าระบบPg Slotสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีการระบุความลับของข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องระบุลักษณะPg Slotหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ. นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถนำเข้าในการทดสอบ:

 1. การทดสอบการแจ้งเตือนทันที:
  • ทดสอบการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการระบุความลับ.
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่ระบุลักษณะPg Slotหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.
 2. การทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่มีความละเอียด:
  • ทดสอบการแจ้งเตือนPg Slotที่ส่งผลทันทีเมื่อมีการระบุความลับแต่ไม่ระบุรายละเอียด.
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่ระบุลักษณะหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.
 3. การทดสอบการแจ้งเตือนที่ระบุความลับแต่ไม่ระบุลักษณะ:
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ส่งผลPg Slotทันทีเมื่อมีการระบุความลับแต่ไม่ระบุลักษณะหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่ระบุลักษณะหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.
 4. การทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่ระบุลักษณะและไม่ระบุละเอียด:
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ส่งผลPg Slotทันทีเมื่อมีการระบุความลับแต่ไม่ระบุลักษณะหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.
  • ทดสอบการแจ้งเตือนที่ไม่ระบุลักษณะPg Slotหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกระบุ.

การทดสอบนี้ช่วยให้รับรู้ถึงความสามารถของระบบPg Slotในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีการระบุความลับของข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องให้ความละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกระบุ.